Monthly Archives

februar 2021

Koronavaksinering

Vi har nå tilbudt alle våre listepasienter som er eldre enn 65 år koronavaksine. Resten vil få tilbud gjennom kommunens massevaksinasjon. Du vil få en sms med lenke til registrering som du svarer på. Se ellers Stavanger kommune sin informasjonsside https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/na-far-du-vaksine-sms-fra-kommunen/   

Dersom du bor i en annen kommune, og er i riskogruppe, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp til registrering.