Kontrolltimer

28. april 2020

Vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger. Det er viktig at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har med luftveissykdom eller korona å gjøre.