FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2022

16. juni 2022

Harald Bjørnestad har ferie fom 27/6-22 tom 22/7-22

Jacques Honore har ferie fom 4/7-22 tom 29/7-22

Marit Gullaksen Rønning har ferie fom 25/7-22 tom 19/8-22

Ved behov for legetime eller reseptfornyelse når din fastlege har ferie, er du velkommen til å ta kontakt på telefon, eller kontakte resepsjonen via helsenorge.no