Smitteverntiltak

6. januar 2021

På grunn av smittesituasjonen er det ønskelig at konsultasjoner der det er mulig foregår på telefon eller video. 

Ved oppmøte på kontoret oppfordres du til å bruke munnbind.