Skip to main content

Våre tjenester

Vaksiner

Vi tilbyr vaksinering i forbindelse med utenlandsreiser og påfyll av tidligere vaksinasjon. Vi har noen vaksiner på lager og bestiller ellers etter behov.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål og rådgivning. Ved reise, husk at vaksinering tar tid. Ta derfor kontakt i god tid før avreise.

​Gode råd finner du blant annet på folkehelseinstituttet.no

Turnuslege/student

Storhaug legesenter mottar turnusleger og studenter i store deler av året.

Turnusleger er leger som er ferdige med sin grunnutdannelse og har vært ett år i turnustjeneste på sykehus. De skal være ett halvt år i kommunehelsetjenesten før de får sin endelige Autorisasjon. Turnuslegene jobber selvstendig, men under veiledning.

Vi har enn avtale med Universitetet i Bergen om mottak av medisinstudenter til utplassering. Studentene er sisteårstudenter som snart er ferdig med sin utdannelse. De er hos oss i perioder på 4 uker.

Vi ser på arbeidet med turnusleger og studenter som stimulerende og utfordrende, og håper at alle våre pasienter vil hjelpe oss i arbeidet med å utdanne nye gode helsearbeidere.

Sykebesøk

Fastlegen gir tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere:

a) som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte til konultasjon

eller

b) når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp.

Fastlegen skal ut i fra en medisinsk vurdering prioritere når hjemmebesøk skal foretas. I denne vurderingen kan legen ta hensyn til reiseavstand til pasienten, og om egen sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt.